Оферта

Публічний договір

При оформленні замовлення через інтернет-магазин, телефон чи електронну пошту, замовник зобов'язується виконувати дії, обумовлені публічним договором.

Будь-яка фізична чи юридична особа, яка оформляє замовлення та зобов'язується його сплатити іменується надалі – «Покупець».

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Клієнт – фізична або юридична особа, яка розміщує Замовлення на сайті www.ettm.com.ua, зазначену як одержувач Товару.

1.2. Продавець - інтернет-магазин "ettm.com.ua"

1.3. Інтернет-магазин - Інтернет-сайт, що має адресу в Інтернеті www.ettm.com.ua. На ньому представлені товари, які Продавець пропонує своїм Клієнтам для оформлення Замовлень, а також умови оплати та доставки цих Замовлень Клієнтам.

1.4. Сайт - www.ettm.com.ua

1.5. Товар - об'єкт матеріального світу, не вилучений із цивільного обороту та представлений на продаж на Сайті.

1.6. Замовлення - належним чином оформлений запит Клієнта на доставку за вказаною адресою переліку Товарів, розміщений Покупцем самостійно на Сайті, телефоном або електронною поштою.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець постачає та передає, а Покупець оплачує та отримує товари відповідно до розміщеного Замовлення.

3. ПОРЯДОК ВИСНОВКУ ДОГОВОРУ І ЗМІНИ ЙОГО УМОВ

3.1. Укладанням Договору із боку Покупця, тобто. повним та беззастережним прийняттям Покупцем умов Договору, відповідно до ст.642 Цивільного кодексу України та є здійснення Покупцем оплати відповідно до зробленого Замовлення.

3.2. Продавець залишає за собою право вносити зміни до умов цього договору.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Усі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, мають довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи колір, розміри та форми. У разі виникнення у Клієнта питань щодо властивостей та характеристик Товару перед оформленням Замовлення, Клієнт повинен звернутися до Продавця.

4.2. Оформлення Клієнтом Замовлення та подальша передача його до виконання означає достатнє та повне ознайомлення Клієнта з Товаром, з інформацією про наявність (відсутність) знижок, а також про вплив умов Замовлення на формування кінцевої ціни Товару.

4.3. У разі відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі з причин, що не залежать від Продавця, Продавець має право анулювати зазначений Товар із Замовлення Клієнта, та повідомити про це Клієнта за телефоном або шляхом направлення електронного повідомлення на адресу, вказану при формуванні Клієнтом Замовлення.

4.4. Замовлення вважається виконаним у момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу замовлення, Покупцю на підставі виданої Продавцем або транспортною компанією, яка здійснює доставку Замовлення, накладної на певні Товари під розпис Покупця. Після виконання Замовлення зобов'язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними.

4.5. У разі підписання покупцем виданої Продавцем або транспортною компанією накладної на замовлення без розкриття Замовлення та без складання акта Покупець не може висунути претензії Продавцю за цим Замовленням.

4.6. Право власності на Товар та пов'язані з ним ризики переходить від Продавця до Покупця у момент передачі Товару. Підтвердженням переходу Права власності на товар є підписом покупця у накладній, виданій Продавцем або транспортною компанією.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Продавець зобов'язаний:

5.1.1. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

5.1.2. Гарантувати відповідність якості товару вимогам якості для аналогічних товарів на території України.

5.1.3. У разі зміни терміну постачання негайно інформувати Покупця про зміну умов постачання з метою отримання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому або в частині. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного чи електронного зв'язку.

5.1.4. Розглянути претензії відповідно до п. 5.3.4. і вжити заходів для їхнього задоволення.

5.2 Продавець має право:

5.2.1. Не приймати претензій щодо товару, що повертається, за відсутності упаковки або при втраті її товарного вигляду, виявленні зовнішніх пошкоджень товару, невідповідності номерів на товарі, упаковці.

5.2.2. Не приймати претензій щодо товару, що повертається належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, що його купує.

5.3 Покупець зобов'язаний:

5.3.1. Надавати при оформленні Замовлення точну назву необхідного Товару, або всі дані, необхідні для точного визначення необхідного Товару (колір, варіант виконання). У разі самостійного замовлення відповідати за підбір Товару за каталогами виробника даного Товару.

5.3.2. Оплачувати Товар, згідно Замовлень, за вказаною в них ціною.

5.3.3. При прийманні замовлення

5.3.3.1. провести зовнішній огляд щодо зовнішнього пошкодження упаковки

5.3.3.2. у разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки передплатити накладну про отримання Замовлення

5.3.3.3. розкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути товар щодо цілісності його індивідуальної упаковки та наявності зовнішніх пошкоджень на ній. Переконавшись у збереженні упаковки та у відсутності на ній слідів розтину та зовнішніх пошкоджень, відкрити індивідуальну упаковку та перевірити наявність у ній товару. Переконавшись у наявності товару та відсутності на ньому слідів механічних пошкоджень звірити артикул товару з артикулом, проставленим у супровідному документі, перевірити комплектацію та колір товару.

5.3.3.4. У разі наявності претензій вимагати від представника служби доставки скласти Акт зовнішнього огляду та Акт приймання у 3-х примірниках. У акті огляду описуються ушкодження зовнішньої упаковки, а Акті прийому описуються все ушкодження індивідуальної упаковки товару та її некомплектність.

5.3.4. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару та (або) упаковку Товару, - не пізніше 14-ти, наступних за днем покупки, календарних днів сповістити Продавця про ці порушення.

5.4 Покупець має право:

5.4.1. Вимагати повернення передоплати у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

5.4.2. Внести зміни до Замовлення до початку виконання Продавцем.

5.4.3. До передачі йому Товару відмовитись від виконання договору за умови відшкодування Продавцю транспортних витрат, понесених Продавцем у зв'язку із вчиненням дій щодо виконання цього Договору.

5.4.4. У разі виникнення претензій щодо якості Товару, пред'явити їх у строки та відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

6. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1.1 Ціна Товару зазначається на Сайті. У разі неправильної вказівки ціни замовленого Клієнтом Товару, Продавець при першій нагоді інформує про це Клієнта для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Клієнтом, цей Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення було сплачено, Продавець повертає Клієнту сплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Клієнта.

6.1.2 Ціна Товару на Веб-сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Клієнтом Товар не підлягає зміні.

6.1.3 Вартість доставки вибраних Клієнтом товарів, зазначена на Сайті при формуванні Клієнтом Замовлення, не є остаточною. Остаточну вартість доставки Замовлення Продавець повідомляє Клієнту шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, вказану при формуванні Клієнтом Замовлення, або за телефоном під час обробки Замовлення.

6.1.4 Оплата Замовлення провадиться Покупцем у національній валюті України.

6.1.5 Способи оплати Замовлення вказані на Сайті у розділі "Доставка, складання та оплата".

6.1.6 При передоплаті Товар під замовлення до моменту зарахування коштів Клієнта на розрахунковий рахунок Продавця не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару на складі Продавця у кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, як наслідок, можуть збільшитись термін обробки Замовлення.

6.1.7 У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцю для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавця реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти, що повертаються.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Клієнту внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на Сайті.

7.2. Сторони несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після підписання цього Договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону та надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими органами.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. У разі виникнення питань та претензій з боку Клієнта він має звернутися до Продавця за телефоном або через форму Зворотного зв'язку на Сайті.

8.2. Сторони вживатимуть усіх заходів щодо вирішення спорів та розбіжностей, які можуть виникнути при виконанні зобов'язань за Договором або у зв'язку з цим шляхом переговорів.

8.3. Якщо Сторони не дійшли згоди, всі суперечки підлягають розгляду відповідно до процедури, передбаченої законодавством України.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір набирає чинності з дня оформлення Клієнтом Замовлення.

9.2. У разі виникнення питань та претензій з боку Клієнта він повинен звернутися до Служби роботи з клієнтами Продавця по телефону або через форму Зворотного зв'язку на Сайті. Усі суперечки сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів, при недосягненні згоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Даний договір, розміщений на сайті, що використовується Продавцем в Інтернеті, за адресою www.ettm.соm.ua є публічною офертою. Відсутність підписаного між сторонами екземпляра Договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, у разі проведення за ним фактичної оплати Покупцем, не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Проведення оплати відповідно до зробленого Замовлення вважається акцептом Покупця.

9.4. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.

9.5. Визнання судом недійсності будь-якого пункту цього договору не тягне у себе недійсність інших пунктів.